Duurzaamheid

Rhapsody

Duurzaam

Het Jan van Schaffelaarplantsoen is van verschillende kanten omsloten door verkeer en actieve stad. De ringweg A10, het industrieterrein Westpoort en de Bos & Lommerweg zijn belangrijke verkeersaders. Met de opzet van Rhapsody in West wordt geluidshinder tot het minimum beperkt. De gebouwen aan de oostzijde hebben als belangrijkste taak om het merendeel van de geluidbelasting van de ringweg A10 te weren. Het blok is opgebouwd uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag. Mede door het slim georiënteerde ontwerp, geluidluwe geveldelen en het gebruik van geluidsabsorberende materialen wordt het geluid volledig binnen de norm gehouden.

Innovatief energiegedrag
Opvallend aan dit project is het energiegedrag: Rhapsody in West levert energie op in plaats van dat het energie kost en zal daarmee een negatieve epc. hebben. De daken van Rhapsody in West vormen tezamen een immense zonne-energiecollector. Op het dak van het ruggebouw, aan de ring A10, staan collectoren die met hun opvallende afmeting symbool staan voor het innovatieve karakter

Daarnaast zorgt het innovatieve Cera systeem voor een goed geventileerd en gezond binnenklimaat . Lees meer

Volg ons ook op facebook